Konferencja Elektroenergetyka Przyszłości
Nowe technologie i diagnostyka aparatury łączeniowej z gazowym medium izolującym
21 kwi, 10:00 – 16:00
Online
Cena biletu: 449 zł + VAT
Zarejestruj się
 

ORGANIZATORZY

 
640_prozon-fundacja-logo_edited.png
unnamed_edited.png

NASI PRELEGENCI

dr hab. inż. JANUSZ KOZAKIEWICZ

Dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz jest obecnie Kierownikiem Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i ponad 30 patentów z dziedziny polimerów oraz kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)  i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Jest ekspertem UNEP, UNDP i UNIDO w tej dziedzinie i w ramach współpracy z tymi organizacjami prowadził Warsztaty w ponad 30 krajach świata, jest też autorem legislacji dotyczącej SZWO i F-gazów w kliku krajach. Jest także członkiem Komitetu Ekspertów UE ds. Protokołu montrealskiego oraz Komitetów Komisji Europejskiej ds. implementacji rozporządzeń dotyczących SZWO i F-gazów i jako ekspert brał udział w negocjacji tych rozporządzeń.

IMG_9797%2520(003)_edited_edited.png

mgr inż. PATRYCJA GOWOREK

Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Warszawskiej.

Ekspert w zakresie zarządzania i prowadzenia baz danych oraz Administrator Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy Danych Sprawozdań (BDS).

Od kilku lat przeprowadza szkolenia i jest prelegentką konferencji poświęconych branży chłodnictwa, klimatyzacji i energetyki

Patrycji%2520Goworek%2520_edited_edited.png

mgr inż. MIROSŁAW KUCHTA

Od ponad 20 lat związany z branżą elektroenergetyczną. Był współzałożycielem firmy Programma Electric Sp z o.o. W latach 200-2005 był Dyrektorem Zarządzającym spółki GE Energy Services Sp. z o.o. Były pracownik Politechniki Warszawskiej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki. Studiował również na Uniwersytecie w Birmingham.

MiroslawKuchta%20(002)_edited.png

inż. ANNA WÓJCIK

Absolwentka Energetyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Współautorka podręcznika dla kursantów szkoleń F-gazowych z zakresu SF6 i artykułów związanych z sześciofluorkiem siarki.
Specjalista w zakresie gospodarki fluorowanym gazem cieplarnianym SF 6 w obiegu zamkniętym i koordynator audytów F-gazowych.

Anna%2520W%25C3%25B3jcik_edited_edited.png

mgr inż. BARTŁOMIEJ KUBIK

Wieloletnie doświadczenie w pracy w służbie BHP i obsłudze firm z zakresu dokumentacji, instrukcji, prowadzenia postępowań powypadkowych oraz szkoleń BHP oraz oceny ryzyka zawodowego w budownictwie i przemyśle. Absolwent Wydziału Mechanicznego  Politechniki Krakowskiej oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.  
Inspektor ochrony przeciwpożarowej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.
Instruktor nauki jazdy wózkami widłowymi.

image1_edited_edited.png

mgr inż. MARTA WIŚNIEWSKA

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej kierunku Technologia Chemiczna. Kierownik Laboratorium, specjalistka w zakresie badań laboratoryjnych czynników chłodniczych i sześciofluorku siarki. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny jakości fluorowanych gazów cieplarnianych poddanych procesowi regeneracji. Audytor wewnętrzy zgodności z normami AHRI 700 oraz PN-EN IEC 60376.

DSC_8355-Edit%252520(002)_edited_edited_edited.png
 

NASZA AGENDA

Dołącz do nas

 

10:00

OTWARCIE KONFERENCJI

Powitanie uczestników i prezentacja programu konferencji.

10:15 - 10:45  inż. Anna Wójcik

PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

Gospodarka gazem SF6 w obiegu zamkniętym – praktyczne aspekty odzysku i regeneracji.

10:50 - 11:20 mgr Inż. Mirosław Kuchta oraz Dipl.-Ing. Ammer Ulrich

ENERTEST/DILO

Nowości w technologii diagnostyki gazu SF6 u źródła – nowy multianalizator firmy DILO

11:25 - 12:00 mgr inż. Marta Wiśniewska

PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

Diagnostyka gazu SF6 w laboratorium analitycznym.

12:00- 12:30 mgr inż. Mirosław Kuchta

ENERTEST/DILO

Gospodarka gazami alternatywnymi i metody diagnozowania parametrów gazów.

12:30 - 12:45

PRZERWA

12:45- 13:05 dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

13:05 - 13:35 Patrycja Goworek

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

Ograniczenia w stosowaniu SF6 i aktualizacja w zakresie obowiązków operatorów urządzeńSN/WN zawierających gaz SF 6 oraz firm serwisujących takie urządzenia w świetle przepisów polskich ieuropejskich dotyczących F-gazów.

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

Praktyczne aspekty korzystania z Centralnego Rejestru Operatorów (CRO ) i Bazy Danych Sprawozdań (BDS).

13:40 - 14:10 

ENERTEST, PMDT LTD

Technologia badań wyładowań niezupełnych w rozdzielnicach wypełnionych SF6 (GIS).

14:15- 14:45

ENERTEST, Vogl Electronic GmbH/NL Acoustics LTD/Ampacimon SA

Przykłady alternatywnych metod badań wyładowań niezupełnych w oparciu o ofertę Partnerów firmy ENERTEST

14:50- 15:15 mgr inż. Bartosz Kubik

PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

Produkty rozpadu gazu SF6.

15:20 - 15:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


 

KONTAKT

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

ul. Matuszewska 14, bud. B9
03-876 Warszawa

tel: +48 508 462 852

sf6@prozon.org.pl

Enertest Sp. z o.o. Testery i diagnostyka

ul. Lazurowa 4 lok. 98

01-315 Warszawa

tel: (22) 862 71 87

tel: (22) 862 38 38

biuro@enertest.pl

  • Facebook